KAYMAKAMIMIZ

Kaymakamlık Kaymakamlık Kaymakamımız

İHALE İLANLARI
ANKET
Sitemizi nasıl buldunuz?
FOTO GALERİ

Malmüdürlüğü

  

img_3474-(576-x-384).jpg

M.Akif KESKİN

Malmüdürü

 

          İlçemiz Malmüdürlüğü 1 Malmüdürü,  5 V.H.K.İ., 1 Gelir Şefi,  1 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 8 personelle hizmet vermektedir .

 

 

img_3613-(576-x-384)-002.jpg

 

1) Muhasebe Servisi

- İlçemizde bulunan genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetleri yürütülmektedir.

- Görev alanı içinde dönem sonu ve diğer hesap bilgileri toplanır, kontrol edilerek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderilmektedir.

- Müdürlüğümüz veznesince gün içerisinde Devlet adına bütçe geliri veya emanet nitelikli, kişiler adına ise emanet nitelikli nakit para tahsilatı yapılmaktadır.

- Gelir Servisince tahakkuk ettirilerek tahsil aşamasına gelen her türlü vergi, resim, harç vb. bütçe gelirleri tahsil edilmektedir .

- Ayrıca, 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak işlemlerin sekreterya işlemleri yürütülmektedir.

 

2) Milli Emlak Servisi :

    

- Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi,

- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırılması,

-Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin işgal edildiğinin tesbit edilmesi halinde, işgalcilerin tahliyesini sağlamak için gerekli işlemlerin yapılması ve işgalciler aleyhine ecrimisil takibatı yapılması,

- Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların zamanaşımı sürelerini de dikkate alarak mahalli tesbitlerini yapılması,

- Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırılması,  

-Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla, hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerinin

yürütülmesi, taşınmaz malların tescilinin, taşınır malların tasfiyesinin sağlanması,

-Genel bütceye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapılması,

-Maliye Bakanlığına tahsisli kamu konutlarını yönetilmesi, bakım ve onarımlarını mevzuat çerçevesinde yapılması, diğer genel bütçeli kuruluşlara tahsisli kamu konutlarının kira bedellerinin tahsil edilip edilmediğini takip edilmesi,

-Kadastroda Hazine hak ve hukukunun zarara uğramaması için; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12’nci maddesinde belirtilen sürelerde kadastro tesbitlerine itirazda bulunulması,

-İmar Kanununun uygulanması esnasında Hazine hak ve hukukunun korunması için gerekli görülen hallerde itirazda bulunması ve dava açılması veya açtırılması,

-Adli ve idari yargıdaki davaları muhakemat birimleri ile de koordinasyon sağlayarak takip edilmesi,

-Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil edilmesi işlemleri yürütülmektedir.

 

3) Muhakemat Servisi :

 

- 4353 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine adına açılan ve Hazineyi ilgilendiren davalarla, bu mahiyette olup kişilerce Hazineye yöneltilen husumetle açılan davaların takibi ve diğer işlemleri yürütülmektedir.

4) Gelir Servisi :

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre “Vergi Dairesi” sıfatıyla, mükellefiyetin tespit edilmesi,

- Vergi, resim ve harçların tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yapılması,

- Gerektiğinde haciz kararlarının infazı, terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemler,

- Yoğun ve yaygın vergi denetimi ile gerektiğinde vergi incelemesi yapılması,

- Kanun, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen diğer iş ve işlemler yürütülmektedir.

 

 

 

 

Mal Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon : 0(474) 461 27 17
Faks :  
E-Posta :  

 

© 2015 T.C. Selim Kaymakamlığı
Selim Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 SELİM/KARS/ TÜRKİYE 36900 | Tel: +90 474 461 31 01 | Faks: +90 474 461 24 89
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. | Yazılım: CM Bilişim